Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
650-02-00088/2019-07 – 27.3.2019.
УМЕТНОСТ РЕЧИ
ЧИТАНКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ ЗА
6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
уџбенички комплет, ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Бошко Сувајџић,
Наташа Станковић Шошо

ДАР РЕЧИ
ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА
ШЕСТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Слађана Савовић,
Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

РАДНА СВЕСКА УЗ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

 

НОВИ ЛОГОС
Јелена Срдић, Слађана Савовић, Драгана Ћећез Иљукић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

МАТЕМАТИКА
650-02-00120/2019-07 – 10.5.2019.
МАТЕМАТИКА
УЏБЕНИК ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

КЛЕТТ
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

МАТЕМАТИКА
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица, уџбенички комплет

КЛЕТТ
Ненад Вуловић, Сања Милојевић,
Бранислав Поповић, Марија Станић

ИСТОРИЈА
650-02-00450/2018-07 – 9.5.2019.
ИСТОРИЈА
Уџбеник са одабраним историјским изворима
за
шести разред основне школе

ћирилица

ЈП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Раде Михаљчић

ГЕОГРАФИЈА
650-02-00066/2019-07 – 9.5.2019.
ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник за шести разред основне школе
ћирилица

БИГЗ Школство
Игор Лешчешен,
Наташа Басарић

БИОЛОГИЈА
650-02-00051/2019-07 – 21.5.2019.
БИОЛОГИЈА ЗА ШЕСТИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

ГЕРУНДИЈУМ
Тихомир Лазаревић, Мр Весна Миливојевић,
Др Тијана Прибићевић, Др Томка Миљановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
650-02-00115/2019-07 – 9.5.2019.
МУЗИЧКА КУЛТУРА 6
Уџбеник за шести разред основне школе
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан

ЛИКОВНА КУЛТУРА
650-02-00441/2018-07 – 11.4.2019.
ЛИКОВНА КУЛТУРА УЏБЕНИК ЗА
ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

ЕДУКА
Драган Ђорђевић,
Зоран Игњатовић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
650-02-00084/2019-07 – 4.4.2019.
МАГНЕТ НЕУ 2
Немачки језик за шести разред основне школе
Друга година учења. Уџбенички комплет: уџбеник и радна свеска са 2 компакт диска

КЛЕТТ
Ђорђо Мота,
Весна Николовски

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
650-02-00022/2019-07 – 4.4.2019.
GET TO THE TOP 2
Енглески језик за шести разред основне школе
Друга година учења. Уџбенички комплет: уџбеник и радна свеска са компакт диском

ДАТА СТАТУС
Х. Мичел,
Марлиени Малкогиани

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
650-02-00089/2019-07 – 21.5.2019.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД О. Ш.
Уџбенички комплет: уџбеник и
материјал за конструкторско моделовање
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Жељко Васић, Иван Ћисалов,
Дијана Каруовић, Марија Бокан

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
650-02-00453/2018-07 – 20.5.2019.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА
ШЕСТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Душан Мицић,
Дијана Каруовић

ФИЗИКА
650-02-00370/2018-07 – 21.1.2019.
ФИЗИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

ЈП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дарко Капор,
Јован Шетрајчић