Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК 4
650-02-00386/2020-07 – 9.2.2021.
СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
уџбенички комплет, ћирилица
ЧИТАНКА
УЏБЕНИК ЗА 4. РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


ЕДУКА
Моња Јовић, Нада Тодоров

ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ
УЏБЕНИК ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ЗА 4. РАЗРЕД О. Ш.

ЕДУКА
Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

РАДНА СВЕСКА, СРПСКИ ЈЕЗИК
УЏБЕНИК ЗА 4. РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ЕДУКА
Нада Тодоров, Стеванија Кеча,
Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић

МАТЕМАТИКА
650-02-00305/2020-07 – 16.12.2020.
МАТЕМАТИКА 4а и 4б
Уџбеник за четврти разред основне школе

ЕДУКА
Софија Зарупски

ПРИРОДА И ДРУШТВО
650-02-00347/2020-07 – 25.1.2021.
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4
Уџбеник за четврти разред основне школе

ЕДУКА
Љиљана Вдовић, Бранка Матијевић

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4
Радна свеска за четврти разред основне школе
уџбенички комплет, ћирилица

ЕДУКА
Љиљана Вдовић, Бранка Матијевић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
650-02-00216/2020-07 – 13.11.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА 4 – У СВЕТУ МЕЛОДИЈЕ И СТИХОВА
за четврти разред основне школе
ћирилица

ЕДУКА
Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
650-02-00389/2020-07 – 25.1.2021.
ЛИКОВНА КУЛТУРА 4
Уџбеник за четврти разред основне школе
ћирилица

ЕДУКА
Јелена Коштица, Горан Ратковић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
650-02-00161/2020-07 – 26.10.2020.
DAS ZAUBERBUCH 2
Немачки језик за четврти разред основне школе
четврта година учења, уџбенички комплет

DATA STATUS
Мариа Грациа Бертарини, Амалиа Халиер, Паоло Иоти, С. Пери Стеубинг