Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Управа

Наташа Тадић Ђуковић

Директор Школе

Професор разредне наставе

АНГАЖОВАЊЕ

Female
Мирјана Терзић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

АНГАЖОВАЊЕ

Female
Смиљана Пејатовић

СЕКРЕТАР

АНГАЖОВАЊЕ