Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК 3
650-02-00177/2019-07 – 21.5.2019.
СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
уџбенички комплет, ћирилица
ЧИТАНКА
УЏБЕНИК ЗА 2. РАЗРЕД О. Ш.

ЕДУКА
Моња Јовић, Иван Јовић

ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ
СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА 3. РАЗРЕД О. Ш.

ЕДУКА
Весна Дрегзић, Ана Икер

РАДНА СВЕСКА, СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА
3. РАЗРЕД О. Ш.

ЕДУКА
Моња Јовић, Ивана Јухас

МАТЕМАТИКА
650-02-00545/2019-07 – 4.2.2020.
МАТЕМАТИКА 3а и 3б
Уџбеник за трећи разред основне школе

ЕДУКА
Снежана Лакета, Снежана Богићевић

ПРИРОДА И ДРУШТВО
650-02-00505/2019-07 – 20.1.2020.
ПРИРОДА И ДРУШТВО 3
Уџбеник за трећи разред основне школе

ЕДУКА
Марела Манојловић, Бранкица Ђурић

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3
Радна свеска за трећи разред основне школе
уџбенички комплет, ћирилица

ЕДУКА
Марела Манојловић, Бранкица Ђурић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
650-02-00522/2019-07 – 6.2.2020.
МУЗИЧКА СЛАГАЛИЦА, МУЗИЧКА КУЛТУРА
Уџбеник за трећи разред основне школе
ћирилица

ЕДУКА
Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
650-02-00508/2019-07 – 10.1.2020.
ЛИКОВНА КУЛТУРА 3
Уџбеник за трећи разред основне школе
ћирилица

ЕДУКА
Мариа Бузаши Марганић, Зита Бузаши

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
650-02-00440/2019-07 – 26.12.2019.
DAS ZAUBERBUCH
Немачки језик за трећи разред основне школе
уџбенички комплет: уџбеник и радна свеска са компакт диском

DATA STATUS
Мариа Грациа Бертарини, Амалиа Халиер, Паоло Иоти, С. Пери Стеубинг