Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред писаних провера V-VIII

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА V do VIII разреда
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ
1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

05. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

09. 09.
БИОЛОГИЈА
иницијални тест

09. 09.
ГЕОГРАФИЈА
иницијални тест

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

14. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
иницијални тест

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

28. 09.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

05. 10.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

11. 10.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

19. 10.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

25. 10.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

02. 11.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

17. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

23. 11.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

24. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

28. 11.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

06. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

08. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

12. 12.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

21. 12.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

26. 12.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

05. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

ГЕОГРАФИЈА
иницијални тест

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
иницијални тест

07. 09.
БИОЛОГИЈА
иницијални тест

07. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
иницијални тест

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

27. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

28. 09.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

05. 10.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

14. 10.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

19. 10.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

25. 10.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

28. 10.
ФИЗИКА
контролни задатак

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

16. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

18. 11.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

23. 11.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

28. 11.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

30. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

05. 12.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

13. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

19. 12.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

23. 12.
ФИЗИКА
контролни задатак

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

26. 12.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

05. 09.
ГЕОГРАФИЈА
иницијални тест

06. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

07. 09.
БИОЛОГИЈА
иницијални тест

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

15. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
иницијални тест

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

20. 09.
ФИЗИКА
иницијални тест

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

05. 10.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

07. 10.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

12. 10.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

14. 10.
ХЕМИЈА
тестирање

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

18. 10.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

26. 10.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

28. 10.
ФИЗИКА
контролни задатак

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

31. 11.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

17. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

21. 11.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

23. 11.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

28. 11.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

05. 12.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

09. 12.
ХЕМИЈА
тестирање

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

13. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

16. 12.
ФИЗИКА
контролни задатак

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

20. 12.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

21. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

26. 12.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

02. 09.
ХЕМИЈА
иницијални тест

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

05. 09.
ГЕОГРАФИЈА
иницијални тест

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
иницијални тест

07. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

БИОЛОГИЈА
иницијални тест

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

20. 09.
ФИЗИКА
иницијални тест

22. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
иницијални тест

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

29. 09.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

30. 09.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

05. 10.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

10. 10.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

14. 10.
ХЕМИЈА
тестирање

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

24. 10.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

28. 10.
ФИЗИКА
контролни задатак

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

07. 11.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

21. 11.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

22. 11.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

28. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

29. 11.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

06. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

13. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

16. 12.
ХЕМИЈА
тестирање

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

20. 12.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

23. 12.
ФИЗИКА
контролни задатак

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

26. 12.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

30. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање