Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред писаних провера V-VIII

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА V do VIII разреда
У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ
19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР
20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.

09. 02. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР
22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР

14. 02.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР

21. 02.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.

27. 02.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

03. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ
26. НЕДЕЉА
03 – 17. МАРТ

15. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ
28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ

30. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ

03. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ
31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ

25. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

26. 04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ
33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ

11. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

12. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ

19. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ

22. 05.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН

29. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

31. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН

07 . 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН
39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН
19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР
20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.
21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР

10. 02. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР

14. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР
24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.

02. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

03. 03.
ФИЗИКА
контролни задатак

25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ

06. 03.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

26. НЕДЕЉА
03 – 17. МАРТ
27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ

20. 03.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

23. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ

29. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ

05. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ
31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ

25. 04.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

26. 04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ

04. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

05. 05.
ФИЗИКА
контролни задатак

33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ

12. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ

16. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

19. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ

22. 05.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН

31. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН

09. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН

13. 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН
19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР

24. 01.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.

31. 01.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР

14. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

10. 02. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

25. 10.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

11. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

25. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

05. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

21. 12.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР
23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР

22. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

24. 02.
ХЕМИЈА
тестирање

24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.

27. 02.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

28. 02.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ

10. 03.
ФИЗИКА
контролни задатак

26. НЕДЕЉА
03 – 17. МАРТ
27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ

20. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ

30. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ

03. 04.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ
31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ

24. 04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

26. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ

03. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

05. 05.
ФИЗИКА
контролни задатак

33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ

12. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ

17. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

19. 05.
ХЕМИЈА
тестирање

35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ
36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН

31. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН

07. 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН
39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН
19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР

20. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.

30. 01.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР
22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР

14. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР

24. 02.
ХЕМИЈА
тестирање

24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.

27. 02.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ

07. 03.
БИОЛОГИЈА
контролни задатак

10. 03.
ФИЗИКА
контролни задатак

26. НЕДЕЉА
03 – 17. МАРТ
27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ
28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ

29. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ

07. 04.
ХЕМИЈА
тестирање

30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ

21. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ

26. 04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ

04. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

05. 05.
ФИЗИКА
контролни задатак

33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ

12. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ

16. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ

25. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

26. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН

29. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН

01. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН
39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН