Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред писаних провера V-VIII

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА V do VIII разреда
У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2023/24 ГОДИНЕ
19. НЕДЕЉА
20. НЕДЕЉА
21. НЕДЕЉА

09. 02. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
23. НЕДЕЉА

19. 02.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

24. НЕДЕЉА

01. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

25. НЕДЕЉА

08. 03.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

26. НЕДЕЉА

13. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

27. НЕДЕЉА
28. НЕДЕЉА

27. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

29. НЕДЕЉА

05. 04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

30. НЕДЕЉА

11. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

31. НЕДЕЉА
32. НЕДЕЉА

23. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

33. НЕДЕЉА

10. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА

14. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

35. НЕДЕЉА

24. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

36. НЕДЕЉА

29. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

37. НЕДЕЉА

06. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

07 . 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

38. НЕДЕЉА
19. НЕДЕЉА
20. НЕДЕЉА
21. НЕДЕЉА

09. 02. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
23. НЕДЕЉА
24. НЕДЕЉА

29. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

25. НЕДЕЉА

08. 03.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

26. НЕДЕЉА

14. 03.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

27. НЕДЕЉА

18. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

19. 03.
ФИЗИКА
контролни задатак

28. НЕДЕЉА

27. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

29. НЕДЕЉА

05.04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

30. НЕДЕЉА
31. НЕДЕЉА
32. НЕДЕЉА

24. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

33. НЕДЕЉА

10. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА

14. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

17. 05.
ФИЗИКА
контролни задатак

35. НЕДЕЉА

22. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

36. НЕДЕЉА

29. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

37. НЕДЕЉА

07. 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

38. НЕДЕЉА

12. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

19. НЕДЕЉА
20. НЕДЕЉА
21. НЕДЕЉА
22. НЕДЕЉА
23. НЕДЕЉА
24. НЕДЕЉА

28. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

29. 02.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

25. НЕДЕЉА

08. 03.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

26. НЕДЕЉА

11. 03.
ХЕМИЈА
контролни задатак

27. НЕДЕЉА

19. 03.
ФИЗИКА
контролни задатак

20. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

28. НЕДЕЉА

25. 03.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

27. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. НЕДЕЉА

05. 04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

30. НЕДЕЉА
31. НЕДЕЉА

17. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

32. НЕДЕЉА

25. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

33. НЕДЕЉА

10. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА

14. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

17. 05.
ФИЗИКА
контролни задатак

35. НЕДЕЉА
36. НЕДЕЉА

27. 05.
ХЕМИЈА
контролни задатак

29. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

37. НЕДЕЉА

03. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

07. 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

38. НЕДЕЉА
19. НЕДЕЉА
20. НЕДЕЉА
21. НЕДЕЉА
22. НЕДЕЉА

14. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

23. НЕДЕЉА
24. НЕДЕЉА
25. НЕДЕЉА

08. 03.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

26. НЕДЕЉА

11. 03.
ХЕМИЈА
контролни задатак

27. НЕДЕЉА

19. 03.
ФИЗИКА
контролни задатак

20. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

28. НЕДЕЉА

27. 03.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

29. НЕДЕЉА

05. 04.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

30. НЕДЕЉА
31. НЕДЕЉА

15. 04.
ГЕОГРАФИЈА
тестирање

32. НЕДЕЉА

26. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

33. НЕДЕЉА

06. 05.
ХЕМИЈА
контролни задатак

10. 05.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА

13. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмени задатак

17. 05.
ФИЗИКА
контролни задатак

35. НЕДЕЉА

22. 05.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

23. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

36. НЕДЕЉА

27. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
тестирање

37. НЕДЕЉА
38. НЕДЕЉА