Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред писаних провера I-IV

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА I do IV разреда
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ
1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

16. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

30. 09.
МАТЕМАТИКА
блиц тест

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

06. 10.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

17. 10.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

19. 10.
СВЕТ ОКО НАС
блиц тест

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

28. 10.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

07. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмена вежба

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

17. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

23. 11.
СВЕТ ОКО НАС
тестирање

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

01. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмена вежба

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

05. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

21. 12.
СВЕТ ОКО НАС
тестирање

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

06. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
иницијални тест

08. 09.
СВЕТ ОКО НАС
иницијални тест

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

12. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

29. 09.
СВЕТ ОКО НАС
тестирање

30. 09.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

14. 10.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
писмена вежба

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

26. 10.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

04. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

07. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

17. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

24. 11.
СВЕТ ОКО НАС
тестирање

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

28. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
контролни задатак

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

07. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

22. 12.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

29. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

07. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

09. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

20. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

22. 09.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

26. 09.
ПРИРОДА  И ДРУШТВО
контролни задатак

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

10. 10.
ПРИРОДА  И ДРУШТВО
контролни задатак

14. 10.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

01. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

04. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

18. 11.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

30. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

06. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

13. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

14. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

26. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

1. НЕДЕЉА
01 – 02. СЕПТЕМБАР

2. НЕДЕЉА
05 – 09. СЕПТЕМБАР

06. 09.
СРПСКИ ЈЕЗИК
иницијални тест

08. 09.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
иницијални тест

3. НЕДЕЉА
12 – 16. СЕПТЕМБАР

13. 09.
МАТЕМАТИКА
иницијални тест

4. НЕДЕЉА
19 – 23. СЕПТЕМБАР

22. 09.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

5. НЕДЕЉА
26 – 30. СЕПТЕМБАР

6. НЕДЕЉА
03 – 07
ОКТОБАР

7. НЕДЕЉА
10 – 14.
ОКТОБАР

14. 10.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

8. НЕДЕЉА
17 – 21.
ОКТОБАР

9. НЕДЕЉА
24 – 28.
ОКТОБАР

27. 10.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

10. НЕДЕЉА
31. ОКТ.
04. НОВЕМБАР

11. НЕДЕЉА
07 – 11.
НОВЕМБАР

12. НЕДЕЉА
14 – 18.
НОВЕМБАР

13. НЕДЕЉА
21 – 25.
НОВЕМБАР

22. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

24. 11.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

14. НЕДЕЉА
28. НОВЕМБАР
02. ДЕЦЕМБАР

28. 11.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

01. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

15. НЕДЕЉА
05 – 09.
ДЕЦЕМБАР

08. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

16. НЕДЕЉА
12 – 16.
ДЕЦЕМБАР

14. 12.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

17. НЕДЕЉА
19 – 23.
ДЕЦЕМБАР

21. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

18. НЕДЕЉА
26 – 30.
ДЕЦЕМБАР

26. 12.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

27. 12.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба