Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред писаних провера I-IV

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА I do IV разреда
У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2022/23 ГОДИНЕ
19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР

26. 01.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.

31. 01.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

02. 02.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР

10. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР
23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР
24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.

02. 03.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ

06. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

26. НЕДЕЉА
13 – 17. МАРТ
27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ
28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ
29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ

06. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ
31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ

26. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ
33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ
34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ

15. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

16. 05.
СВЕТ ОКО НАС
писмена вежба

35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ

22. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
практичан рад

36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН

01. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

02. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН
38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН

13. 06.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

14. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН

19. 06.
МАТЕМАТИКА
тестирање

19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР
20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.
21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР

09. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР
23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР
24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.

02. 03.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

03. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ
26. НЕДЕЉА
13 – 17. МАРТ
27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ

21. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

23. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ

29. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ
30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ
31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ

24. 04.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

25. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ

03. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ

08. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ
35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ

22. 05.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН

30. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН

05. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН
39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН
19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР
20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.

31. 01.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР

10. 02.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР
23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР
24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.
25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ

06. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

26. НЕДЕЉА
13 – 17. МАРТ
27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ

23. 03.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ

28. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ

03. 04.
МАТЕМАТИКА
писмена вежба

30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ

20. 04.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ
32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ

03. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ

12. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ

17. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
практичан рад

18. 05.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ

26. 05.
МАТЕМАТИКА
писмена вежба

36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН
37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН

08. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

09. 06.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН

12. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
тестирање

14. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН
19. НЕДЕЉА
23 – 26. ЈАНУАР
20. НЕДЕЉА
30. ЈАН. – 03. ФЕБ.

02. 02.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

21. НЕДЕЉА
06 – 10. ФЕБРУАР
22. НЕДЕЉА
13 – 14. ФЕБРУАР

14. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

23. НЕДЕЉА
20 – 24. ФЕБРУАР

20. 02.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

24. НЕДЕЉА
27. ФЕБ. – 03. МАР.
25. НЕДЕЉА
06 – 10. МАРТ
26. НЕДЕЉА
13 – 17. МАРТ

16. 03.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

27. НЕДЕЉА
20 – 24. МАРТ

21. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

22. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

28. НЕДЕЉА
27 – 31. МАРТ

28. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

29. НЕДЕЉА
03 – 07. АПРИЛ

06. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

30. НЕДЕЉА
19 – 21. АПРИЛ

19. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

20. 04.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

31. НЕДЕЉА
24 – 28. АПРИЛ
32. НЕДЕЉА
03 – 05. МАЈ
33. НЕДЕЉА
08 – 12. МАЈ

12. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

34. НЕДЕЉА
15 – 19. МАЈ

16. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

18. 05.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

35. НЕДЕЉА
22 – 26. МАЈ

23. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

36. НЕДЕЉА
29. МАЈ – 02. ЈУН

02. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

37. НЕДЕЉА
05 – 09. ЈУН

07. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

08. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

38. НЕДЕЉА
12 – 16. ЈУН

13. 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

15. 06.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

39. НЕДЕЉА
19 – 20. ЈУН