Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред писаних провера I-IV

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА I do IV разреда
У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ 2023/24 ГОДИНЕ
19. НЕДЕЉА

26. 01.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

20. НЕДЕЉА

29. 01.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

30. 01.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

21. НЕДЕЉА

07. 02.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
23. НЕДЕЉА

22. 02.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

24. НЕДЕЉА

26. 02.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

28. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

25. НЕДЕЉА

05. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

26. НЕДЕЉА
27. НЕДЕЉА

20. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

22. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

28. НЕДЕЉА
29. НЕДЕЉА
30. НЕДЕЉА

11.04.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

31. НЕДЕЉА

18. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

32. НЕДЕЉА
33. НЕДЕЉА
34. НЕДЕЉА
35. НЕДЕЉА

20. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

23. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

36. НЕДЕЉА

29. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

30. 05.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

37. НЕДЕЉА

03. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

06. 06.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

38. НЕДЕЉА

10. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

11. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

19. НЕДЕЉА
20. НЕДЕЉА
21. НЕДЕЉА
22. НЕДЕЉА

12. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

23. НЕДЕЉА
24. НЕДЕЉА

28. 02.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

25. НЕДЕЉА

04. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

26. НЕДЕЉА
27. НЕДЕЉА

20. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

28. НЕДЕЉА

28. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

29. НЕДЕЉА
30. НЕДЕЉА

12. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

31. НЕДЕЉА

15. 04.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

32. НЕДЕЉА

20. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

33. НЕДЕЉА
34. НЕДЕЉА

15. 05.
СВЕТ ОКО НАС
контролни задатак

35. НЕДЕЉА

24. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

36. НЕДЕЉА

29. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

37. НЕДЕЉА

03. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

07. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

38. НЕДЕЉА
19. НЕДЕЉА
20. НЕДЕЉА

01. 02.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

21. НЕДЕЉА

05. 02.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
23. НЕДЕЉА
24. НЕДЕЉА
25. НЕДЕЉА

05. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

26. НЕДЕЉА

11. 03.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

27. НЕДЕЉА
28. НЕДЕЉА

28. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

29. НЕДЕЉА

02. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

30. НЕДЕЉА

08. 04.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

31. НЕДЕЉА
32. НЕДЕЉА

22. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

33. НЕДЕЉА

14. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

34. НЕДЕЉА

22. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

35. НЕДЕЉА

27. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмена вежба

31. 05.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

36. НЕДЕЉА
37. НЕДЕЉА

06. 06.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

07. 06.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

38. НЕДЕЉА

10. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

19. НЕДЕЉА
20. НЕДЕЉА
21. НЕДЕЉА

07. 02.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

22. НЕДЕЉА
23. НЕДЕЉА

20. 02.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

21. 02.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

24. НЕДЕЉА
25. НЕДЕЉА
26. НЕДЕЉА
27. НЕДЕЉА

20. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

21. 03.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

28. НЕДЕЉА

25. 03.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

27. 03.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

29. НЕДЕЉА
30. НЕДЕЉА

08. 04.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

09. 04.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

11. 04.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

31. НЕДЕЉА
32. НЕДЕЉА
33. НЕДЕЉА

08. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
писмени задатак

10. 05.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

34. НЕДЕЉА

15. 05.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак

35. НЕДЕЉА

20. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

36. НЕДЕЉА

30. 05.
СРПСКИ ЈЕЗИК
контролни задатак

37. НЕДЕЉА

03. 06.
МАТЕМАТИКА
контролни задатак

07. 06.
МАТЕМАТИКА
писмени задатак

38. НЕДЕЉА

12. 06.
ПРИРОДА И ДРУШТВО
контролни задатак