Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред отворених врата

МАТЕМАТИКА

РАЗРЕДНИ СТАР. VI РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊ.

РАЗРЕДНИ СТАР. V РАЗРЕДА

ГОРДАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

БИОЛОГИЈА

 

АНДРИЈАНА
СТАНОЈЕВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ФИЗИКА

 

МИОДРАГ
САВКОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ФИЗ. И  ЗДРАВСТ. ВАСПИТАЊЕ

РАЗРЕДНИ СТАР. VII IРАЗРЕДА

НИКОЛА
ФИЛИПОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ВЕРОНАУКА

 

МИЛОРАД
ПЕТРОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ПРВИ И ТРЕЋИ РАЗРЕД

МАРИЈА
МИТРОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

ДРУГИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

ГОРДАНА
ВАСИЉЕВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ЈЕЛЕНА
РАДОЈИЧИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

МИЛОШ
МИЛИВОЈЕВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

МАРИЈА
ПЕТРОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

МИЛИЦА
РАНКОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ПРЕДРАГ
РАДОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ХЕМИЈА

 

ГОРИЦА
ЂУРИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ГЕОГРАФИЈА

 

ЉУБОМИР
РАДОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ИСТОРИЈА

РАЗРЕДНИ СТАР. VII РАЗРЕДА

ЈЕЛЕНА
ЛЕКИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35