Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред отворених врата

МАТЕМАТИКА

РАЗ. СТАРЕШИНА VI РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ
УТОРАК
11:40 – 12:25

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊ.

РАЗ. СТАРЕШИНА V РАЗРЕДА

ГОРДАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
ПЕТАК
08:50 – 09:35

БИОЛОГИЈА

 

ЈЕЛЕНА
Ј. ЦВЕТАНОВИЋ
УТОРАК
08:50 – 09:35

ФИЗИКА

 

МИОДРАГ
САВКОВИЋ
ПЕТАК
10:00 – 10:45

ТЕХН. И ТЕХНОЛОГИЈА

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

ПРЕДРАГ
РАДОВИЋ
СРЕДА
10:00 – 10:45

ХЕМИЈА

 

ГОРИЦА
ЂУРИЋ
ПЕТАК
08:50 – 09:35

ГЕОГРАФИЈА

 

ЈАСНА
ЂАКОВИЋ
ПОНЕДЕЉАК
10:50 – 11:35

ИСТОРИЈА

РАЗ. СТАРЕШИНА VII РАЗРЕДА

ЈЕЛЕНА
ЛЕКИЋ
ЧЕТВРТАК
08:50 – 09:35

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

ЈЕЛЕНА
РАДОЈИЧИЋ
СРЕДА
08:00 – 08:45

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

 

МИЛОШ
МИЛИВОЈЕВИЋ
ПОНЕДЕЉАК
07:30 – 07:55

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

МАРИЈА
ПЕТРОВИЋ
ЧЕТВРТАК
10:50 – 11:35

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

МИЛИЦА
РАНКОВИЋ
ЧЕТВРТАК
10:50 – 11:35

ФИЗИЧКО И ЗДРАВ. ВАСПИТАЊЕ

РАЗ. СТАРЕШИНА VIII РАЗРЕДА

НИКОЛА
ФИЛИПОВИЋ
ПЕТАК
10:50 – 11:35

ВЕРОНАУКА

 

МИЛОРАД
ПЕТРОВИЋ
УТОРАК
07:30 – 07:55

ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

I и III РАЗРЕД ППГ

МАРИЈА
МИТРОВИЋ
ПЕТАК
након завршетка часова

ПРОФ. РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

II и IV РАЗРЕД

ГОРДАНА
ВАСИЉЕВИЋ
ПЕТАК
након завршетка часова

У ИСТУРЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА ШКОЛЕ,
ТЕРМИНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА СУ ПЕТКОМ НАКОН ЗАВРШЕТКА ЧАСОВА.