Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред допунске и додатне наставе, секције

ГЕОГРАФИЈА

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

5-8. РАЗРЕД

ЈАСНА
ЂАКОВИЋ
ЧЕТВРТАК
13:20 – 13:55

СРПСКИ ЈЕЗИК

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

5-6. РАЗРЕД

ГОРДАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
ЧЕТВРТАК
13:20 – 13:55

СРПСКИ ЈЕЗИК

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

7-8. РАЗРЕД

ГОРДАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
СРЕДА
13:20 – 13:55

ДРАМСКО РЕЦ. СЕКЦИЈА

5-8. РАЗРЕД

 

ГОРДАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
ПОНЕДЕЉАК
07:30 – 07:55

ЧОС

6. РАЗРЕД

 

ГОРДАНА
ЈАКОВЉЕВИЋ
СРЕДА
07:30 – 07:55

БИОЛОГИЈА

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

5-8. РАЗРЕД

ВЕСНА
БОШКОВИЋ
УТОРАК
13:20 – 13:55

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

5-8. РАЗРЕД

 

ВЕСНА
БОШКОВИЋ
ПЕТАК
07:30 – 07:55

СЕКЦИЈА ПРОГРАМИРАЊА

5-8. РАЗРЕД

 

ПРЕДРАГ
РАДОВИЋ
ПОНЕДЕЉАК
07:30 – 07:55

ЧОС

5. РАЗРЕД

 

ПРЕДРАГ
РАДОВИЋ
СРЕДА
07:30 – 07:55

ФИЗИКА

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

6-8. РАЗРЕД

МИОДРАГ
САВКОВИЋ
УТОРАК
13:20 – 13:55

МАТЕМАТИКА

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

5-6. РАЗРЕД

АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ
СРЕДА
13:20 – 13:55

МАТЕМАТИКА

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

7-8. РАЗРЕД

АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ
ЧЕТВРТАК
13:20 – 13:55

ЧОС

7. РАЗРЕД

 

АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ
СРЕДА
07:30 – 07:55

ХЕМИЈА

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

7-8. РАЗРЕД

МАРИЈА
ЋИРИЋ
ПОНЕДЕЉАК
13:20 – 13:55

ИСТОРИЈА

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

5-8. РАЗРЕД

ЈЕЛЕНА
ЛЕКИЋ
ПОНЕДЕЉАК
13:20 – 13:55

ЧОС

8. РАЗРЕД

 

ЈЕЛЕНА
ЛЕКИЋ
ПОНЕДЕЉАК
07:30 – 07:55

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

5-8. РАЗРЕД

ЈЕЛЕНА
РАДОЈИЧИЋ
ПЕТАК
13:20 – 13:55

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

5-8. РАЗРЕД

МИЛОШ
МИЛИВОЈЕВИЋ
ПОНЕДЕЉАК
13:20 – 13:55

МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

5-8. РАЗРЕД

 

МАРИЈА
ПЕТРОВИЋ
ЧЕТВРТАК
07:30 – 07:55

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА

5-8. РАЗРЕД

 

МИЛИЦА
РАНКОВИЋ
УТОРАК
07:30 – 07:55