Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Распоред дежурстава

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

ПРАВИЛА ДЕЖУРСТВА
 • ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ У ДАНЕ ДЕЖУРСТВА ДОЛАЗЕ У ШКОЛУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 7:30
 • УЧЕНИКЕ НЕ ПУШТАЈУ У ШКОЛУ ПРЕ ПРВОГ ЗВОНА (07:50) – ИЗУЗЕВ РЕДАРА И УЧЕНИКА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕДЧАС
 • ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ ДЕЖУРАЈУ ЗА ВРЕМЕ СВИХ ОДМОРА (ВЕЛИКИХ И МАЛИХ) ПРЕМА РАСПОРЕДУ
 • ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА ВОДЕ РАЧУНА О ДИСЦИПЛИНИ УЧЕНИКА И ПРЕДУЗИМАЈУ ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
 • УЧЕНИЦИ МОГУ НАПУСТИТИ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ ИСКЉУЧИВО УЗ ОДОБРЕЊЕ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА
 • ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ СУ ДУЖНИ БЕЗБЕДНО ИСПРАТИТИ УЧЕНИКЕ ПУТНИКЕ
 • УРЕДНО ВОЂЕЊЕ КЊИГЕ ДЕЖУРСТВА
РАСПОРЕДИ ДЕЖУРСТВА

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

ПОНЕДЕЉАК

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

МАРИЈА
ЋИРИЋ

ХОЛ, УЧИОНИЦЕ

ЈЕЛЕНА
ЛЕКИЋ

УТОРАК

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

МИЛИЦА
РАНКОВИЋ

ХОЛ, УЧИОНИЦЕ

ПРЕДРАГ
РАДОВИЋ

СРЕДА

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

МАРКО
ТОДОРОВИЋ

ХОЛ, УЧИОНИЦЕ

АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ

ЧЕТВРТАК

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

ТАМАРА
АЛИМПИЋ

ХОЛ, УЧИОНИЦЕ

ЈАСНА
ЂАКОВИЋ

ПЕТАК

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

ЈЕЛЕНА
РАДОЈИЧИЋ

ХОЛ, УЧИОНИЦЕ

ВЕСНА
БОШКОВИЋ

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

УЧИОНИЦА ДРУГОГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

МАРИЈА
МИТРОВИЋ

УЧИОНИЦА ПРВОГ И ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

МАРИЈА
ЋИРИЋ

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ У ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024 ГОДИНУ

ИО ЛЕЛИЋ

УЧИОНИЦА 1. И 2. РАЗРЕДА

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

ВЕСНА
КРСТИЋ

УЧИОНИЦА 3. И 4. РАЗРЕДА

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

МАРИЈА
ЈАНКОВИЋ

УЧИОНИЦА ППГ

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

МАРИНА
ТЕШИЋ

ИО СУШИЦА

УЧИОНИЦА 1, 2. И 4. РАЗРЕДА И ППГ

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

ДУШИЦА
ПАВЛОВИЋ

ИО ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ

УЧИОНИЦА 4 РАЗРЕДА

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

ГОРДАНА
ЖУГИЋ

ИО ГОРЊИ ТАОР

УЧИОНИЦА 2. И 4. РАЗРЕДА И ППГ

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

НЕВЕНКА
ВАСИЋ

ИО ДОЊИ ТАОР

УЧИОНИЦА 2. РАЗРЕДА И ППГ

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

АЛЕКСАНДАР
МАЛЕШЕВИЋ

ДЕЖУРСТВО ПОМОЋНИХ РАДНИКА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ

ПРАВИЛА ДЕЖУРСТВА
 • ПРОВЕРА ХИГИЈЕНЕ И ПРОВЕТРЕНОСТИ УЧИОНИЦА
 • УЧЕНИКЕ НЕ ПУШТАЈУ У ШКОЛУ ПРЕ ПРВОГ ЗВОНА (07:50), ИЗУЗЕВ РЕДАРА. ИЗУЗЕТАК: УКОЛИКО ЈЕ ХЛАДНО ИЛИ ПАДА КИША
 • НАКОН СВИХ ОДМОРА (МАЛИ, ВЕЛИКИ) – ПРОВЕРА УРЕДНОСТИ ТОАЛЕТА
 • У ТОКУ СВИХ ОДМОРА (МАЛИ, ВЕЛИКИ) –  ПРОВЕРА УРЕДНОСТИ УЧИОНИЦА
 • ПОМОЋНИ РАДНИК ДЕЖУРАН У ХОЛУ ЗГРАДЕ СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ЈЕ ЗАДУЖЕН ДА ПРЕМА РАСПОРЕДУ ЗВОЊЕЊА ЗВОНИ ЗА ПОЧЕТАК И КРАЈ ЧАСОВА
РАСПОРЕДИ ДЕЖУРСТВА

ХОЛ, УЧИОНИЦЕ

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

МИЛЕВА
АНДРИЋ

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

СЛАЂАН
КУЛИНЧЕВИЋ

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ, УЧИОНИЦЕ

МЛАЂИ РАЗРЕДИ

МИЛАН
САВИЋ