Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
650-02-00177/2018-07 – 27.4.2018.
БУКВАР ЗА ПРВИ РАЗРЕД
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Душка Милић, Татјана Митић

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Душка Милић, Татјана Митић

ЧИТАНКА
ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Наташа Станковић Шошо, Маја Костић

МАТЕМАТИКА
650-02-00183/2018-07 – 27.4.2018.
МАТЕМАТИКА
Уџбеник за први разред основне школе
(први, други, трећи и четврти део)
ћирилица

ФРЕСКА
Светлана Јоксимовић

СВЕТ ОКО НАС
650-02-00100/2018-07 – 27.4.2018.
МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС
Уџбеник за први разред основне школе
ћирилица

КЛЕТТ
Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
650-02-00182/2018-07 – 27.4.2018
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Уџбеник за први разред основне школе
ћирилица

ФРЕСКА
Гордана Илић

ЛИКОВНА КУЛТУРА
650-02-00181/2018-07 – 12.4.2018
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1
Уџбеник за први разред основне школе
ћирилица

ФРЕСКА
Јован Глигоријевић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
650-02-00048/2018-07 – 20.4.2018.
DAS ZAUBERBUCH Starter
Немачки језик за први разред основне школе
уџбеник, аудио компакт-диск

DATA STATUS
Мариа Грациа Бертарини, Амалиа Халиер, Паоло Иоти