Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Планови и извештаји

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 2022/23.

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 2022/23.

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Извештај о самовредновању рада школе 2022/23.

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-2025.

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-25.

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2021-2025

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

План рада директора школе 2021-2022.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2023-2024

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Годишњи план 2023-2024.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2022-2023

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU ŠKOLE 2022-2023

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022-2023

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022/2023.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 2021-2022.