Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
650-02-00026/2018-07 – 24.4.2018.
УМЕТНОСТ РЕЧИ
ЧИТАНКА ЗА ПЕТИ РАЗ. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Бошко Сувајџић,
Наташа Станковић Шошо

ДАР РЕЧИ
ГРАМАТИКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Јелена Срдић

РАДНА СВЕСКА УЗ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Наташа Станковић Шошо,
Бошко Сувајџић, Јелена Срдић

МАТЕМАТИКА
650-02-00170/2018-07 – 27.4.2018
МАТЕМАТИКА
УЏБЕНИК ЗА ПЕТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

КЛЕТТ
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

МАТЕМАТИКА
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

КЛЕТТ
Ненад Вуловић, Сања Милојевић,
Бранислав Поповић, Марија Станић

ИСТОРИЈА
650-02-00040/2018-07 – 25.4.2018.
ИСТОРИЈА
Уџбеник са одабраним историјским изворима
за
пети разред основне школе

ћирилица

ЈП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Александра Смирнов Бркић

ГЕОГРАФИЈА
650-02-00154/2018-07 – 27.4.2018.
ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник за пети разред основне школе
ћирилица

БИГЗ Школство
Биљана Колачек,
Александра Јовичић

ГЕОГРАФСКИ АТЛАС
ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ
ћирилица

БИГЗ Школство
Биљана Колачек,
Александра Јовичић

БИОЛОГИЈА
650-02-00102/2018-07 – 27.4.2018.
БИОЛОГИЈА 5
ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

ГЕРУНДИЈУМ
Славица Нинковић, Мр Весна Миливојевић,
Др Тијана Прибићевић, Др Томка Миљановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
650-02-00123/2018-07 – 27.4.2018.
МУЗИЧКА КУЛТУРА 5
Уџбеник за пети разред основне школе
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Александра Паладин,
Драгана Михајловић Бокан

ЛИКОВНА КУЛТУРА
650-02-00074/2018-07 – 27.4.2018.
ЛИКОВНА КУЛТУРА 5
ЗА ПЕТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
Мирјана Живковић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
650-02-00028/2018-07 – 17.4.2018.
МАГНЕТ 1
Немачки језик за пети разред основне школе
уџбенички комплет: уџбеник и радна свеска са аудио диском

КЛЕТТ
Ђорђо Мота,
Весна Николовски

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
650-02-00050/2018-07 – 27.4.2018
GET TO THE TOP 1
Енглески језик за пети разред основне школе
Прва година учења. Уџбенички комплет: уџбеник и радна свеска са аудио диском

ДАТА СТАТУС
Х. Мичел,
Марлиени Малкогиани

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
650-02-00065/2018-07 – 25.4.2018.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД О. Ш.
Уџбенички комплет: уџбеник и
материјал за конструкторско моделовање
ћирилица

ЕДУКА
Зоран Д. Ланчевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
650-02-00202/2018-07 – 25.4.2018.
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ЗА
ПЕТИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Мира Љубичић