Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

О нама

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Школа у Доњим Лесковицама почела је са радом још 1898. године и са мањим прекидима због ратова, ради до данас.

Основна школа Доње Лесковице основана је решењем Градског народног одбора Ваљево бр.11625 од 09.09.1952. године. Под овим именом ради све до 1976.године.

Решењем Скупштине општине Ваљево бр.610/76 школа добија име “Милош Марковић” и то име носи и данас.

Основна школа “Милош Марковић” је настављач стогодишње традиције основних школа на подручју планине Повлен, које школа и данас покрива. Наша школа је пуна осмогодишња школа, од првог до осмог разреда, са седиштем у селу Доње Лесковице. У саставу школе су и четвороразредне школе као подручна (издвојена) одељења и то:

  • Лелић,
  • Сушица,
  • Горње Лесковице,
  • Горњи Таор и
  • Доњи Таор.

Нова школска зграда у Доњим Лесковицама саграђена је 1968. године, када је и усељена. у овој згради сада је седиште школе као и учионице за ученике од I до VIII разреда.

Школа у Лелићу почела је са радом 1902. године и са мањим прекидима ради све до данас. Школа је четвороразредна и сада ради са два комбинована одељења од по два разреда. Зграда у којој сада ради школа саграђена је 1972. године.

Школа у Сушици је једна од настаријих школа у Ваљевском крају, и она егзистира више од једног века. Школска згада у којој и данас ради школа саграђена је у времену од 1936. до 1939. године. Сада ради као неподељена школа – једно одељење за сва четири разреда.

Школа у Горњим Лесковицама почела је са радом 1938. године у приватној згради, а школска зграда је направљена 1948. године и у њој и данас ради. Ово је такође неподељена четворогодишња школа – једно одељење сва четири разреда.

Школа у Горњем Таору почела са радом пре Другог светског рата, а радила је по приватним кућама све до 1964. године када је саграђена школска зграда која има две учионице, стан за учитеља и ђачку кухињу. Тренутно ради као неподељена школа. О школи у Горњем Таору монографију је написао Томислав Ђурић. Монографија представља значајан допринос развоју основног школства у Ваљевском крају, као и школства у Србији.

Доњи Таор је село на самој граници градског подручја Ваљева и општине Косјерић. Постоје записи из 1934. године да је радила Основна школа Таори, за Горњи и Доњи Таор. Када је дошло до поделе не знамо, али се зна да је школа радила у Доњем Таору и да је била смештена у приватне куће. Садашња школска зграда је саграђена 1964-65. године на имању Витомира Милошевића, који је радио као подворник у истој школи све до пензионисања 1998. године. Школа ради као неподељена са једним одељењем.