Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК
650-02-00233/2020-07 – 16.12.2020.
УМЕТНОСТ РЕЧИ
ЧИТАНКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

НОВИ ЛОГОС
Наташа Станковић Шошо

ДАР РЕЧИ
ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА
ОСМИ РАЗРЕД О. Ш.

НОВИ ЛОГОС
Слађана Савовић, Светлана Вулић
Јелена Срдић, Драгана Ћећез Иљукић

РАДНА СВЕСКА УЗ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА 8. РАЗРЕД О. Ш.

НОВИ ЛОГОС
Јелена Срдић, Слађана Савовић, Драгана Ћећез Иљукић, Наташа Станковић Шошо, Светлана Вулић

МАТЕМАТИКА
650-02-00298/2020-07 – 16.12.2020.
МАТЕМАТИКА
УЏБЕНИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД О. Ш.

 

КЛЕТТ
Небојша Икодиновић,
Слађана Димитријевић

МАТЕМАТИКА 8
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД О. Ш. са решењима
УЗ ЗБИРКУ ЗАДАТАКА ЗА 8. РАЗРЕД О. Ш.
уџбенички комплет, ћирилица

КЛЕТТ
Ненад Вуловић, Сања Милојевић,
Бранислав Поповић, Марија Станић

ИСТОРИЈА
650-02-00330/2020-07 – 26.2.2021.
ИСТОРИЈА 8
Уџбеник са одабраним историјским изворима
за
осми разред основне школе

ћирилица

ЈП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Драгомир Бонџић, Коста Николић

ГЕОГРАФИЈА
650-02-00258/2020-07 – 1.2.2021.
ГЕОГРАФИЈА 8
Уџбеник за осми разред основне школе
ћирилица

КЛЕТТ
Тања Плазинић

БИОЛОГИЈА
650-02-00364/2020-07 – 5.1.2021.
БИОЛОГИЈА 8 ЗА ОСМИ
РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

ГЕРУНДИЈУМ
Тихомир Лазаревић, Мр Весна Миливојевић,
Оливера Бијелић Чабрило, Др Томка Миљановић

МУЗИЧКА КУЛТУРА
650-02-00307/2020-07 – 23.12.2020.
МУЗИЧКА КУЛТУРА 8
Уџбеник за осми разред основне школе
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Др Александра Паладин,
Мр Драгана Михајловић Бокан

ЛИКОВНА КУЛТУРА
650-02-00235/2020-07 – 11.12.2020.
ЛИКОВНА КУЛТУРА 8
УЏБЕНИК
ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ћирилица

КЛЕТТ
Сања Филиповић

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
650-02-00251/2020-07 – 9.12.2020.
МАГНЕТ НЕУ 4
Немачки језик за осми разред основне школе
Четврта година учења. Уџбенички комплет: уџбеник, радна свеска и компакт диск

КЛЕТТ
Ђорђо Мота,
Весна Николовски

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
650-02-00103/2020-07 – 27.8.2020.
GET TO THE TOP ENGLISH 4
Енглески језик за осми разред основне школе, други страни језик
Четврта година учења. Уџбенички комплет: уџбеник и радна свеска са компакт диском

ДАТА СТАТУС
Х. Мичел,
Марлиени Малкогиани

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
650-02-00282/2021 -07 – 28.1.2022.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8
ЗА ОСМИ РАЗРЕД О. Ш.
Уџбенички комплет: уџбеник и
материјал за конструкторско моделовање
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Жељко Васић, Борислав Дакић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
650-02-00287/2021 -07 – 11.2.2022
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 8
УЏБЕНИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД О. Ш.
ћирилица

НОВИ ЛОГОС
Мр Ерика Елеван, Др Дијана Каруовић

ФИЗИКА
650-02-00271/2020-07 – 26.11.2020.
ФИЗИКА 8 УЏБЕНИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

ЈП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Дарко Капор,
Јован Шетрајчић

ФИЗИКА 8, ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
уџбенички комплет, ћирилица

ЈП “ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
Бранислав Цветковић, Јован Шетрајчић, Дарко Капор

ХЕМИЈА
650-02-00288/2020 -07 – 2.12.2020.
ХЕМИЈА 8, УЏБЕНИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

 

КЛЕТТ
Драгица Тривић, Весна Милановић

ХЕМИЈА 8, ЗБИРКА ЗАДАТАКА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА ЗА ОСМИ РАЗРЕД О. Ш.
уџбенички комплет, ћирилица

КЛЕТТ
Драгица Тривић, Весна Милановић