Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Општа правна акта

СТАТУТ ШКОЛЕ
2022.

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ДА ПРЕУЗМЕТЕ СТАТУТ ШКОЛЕ (ТЕКСТУАЛНИ ДОКУМЕНТ)

Линк за преузимање (ПДФ)

ШКОЛСКИ ОДБОР
пословник о раду

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ДА ПРЕУЗМЕТЕ ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Линк за преузимање (ПДФ)

ПОСЛОВНИК О РАДУ
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ДА ПРЕУЗМЕТЕ ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Линк за преузимање (ПДФ)

ПОСЛОВНИК О РАДУ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ДА ПРЕУЗМЕТЕ ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Линк за преузимање (ПДФ)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРАВИЛНИК

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ДА ПРЕУЗМЕТЕ ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Линк за преузимање (ПДФ)

ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
правилник коришћења

КЛИКНИТЕ НА ДОЊИ ЛИНК ДА ПРЕУЗМЕТЕ ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

Линк за преузимање (docx)