Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Ненаставно особље

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ
Савић Милан

домар

радни стаж: 34 године

АНГАЖОВАЊЕ

Кулинчевић Слађан

домар

радни стаж: 17 година

АНГАЖОВАЊЕ

Андрић Милева

матична школа

радни стаж: 17 година

АНГАЖОВАЊЕ

Миливојевић Драгана

ИО Лелић

радни стаж: 18 година

АНГАЖОВАЊЕ

Тимотић Радмила

ИО Горње Лесковице

радни стаж: 11 година

АНГАЖОВАЊЕ

Томка Васиљевић

ИО Сушица

радни стаж: 22 године

АНГАЖОВАЊЕ

Поповић Јевтовић Слађана

ИО Горњи Таор

радни стаж: 3 године

АНГАЖОВАЊЕ

Николић Драгомир

ИО Горњи Таор

радни стаж: 31 година

АНГАЖОВАЊЕ