Доње Лесковице бб, 14205 Лелић
014/35-75-122; 014/253-836

Наставно особље

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
Весна Крстић

ИО Лелић

наставник разредне наставе

АНГАЖОВАЊЕ

Душица Павловић

ИО Сушица

наставник разредне наставе

АНГАЖОВАЊЕ

Гордана Васиљевић

ИО Доње Лесковице

учитељ

АНГАЖОВАЊЕ

Male
Александар Малешевић

ИО Доњи Таор

учитељ

АНГАЖОВАЊЕ

Невенка Васић

ИО Горњи Таор

учитељ

АНГАЖОВАЊЕ

Марина Тепић

васпитач

АНГАЖОВАЊЕ

Гордана Жугић

ИО Горње Лесковице

наставник разредне наставе

АНГАЖОВАЊЕ

Марија Митровић

ИО Доње Лесковице

учитељ

АНГАЖОВАЊЕ

Јелена Обрадовић

‎ИО Лелић

учитељ

АНГАЖОВАЊЕ

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
Александар Живановић

наставник математике

библиотека

Радни стаж: 7 година

АНГАЖОВАЊЕ

Гордана Јаковљевић

наставник српског језика

библиотека

Радни стаж: 34 године

АНГАЖОВАЊЕ

Марко Тодоровић

Вероучитељ

АНГАЖОВАЊЕ

Милош Миливојевић

професор немачког језика

Радни стаж: 27 година

АНГАЖОВАЊЕ

Предраг Радовић

проф. технике и информатике

Радни стаж: 25 година

АНГАЖОВАЊЕ

Марија Петровић

професор музичке културе

Радни стаж:

АНГАЖОВАЊЕ

Андријана Станојевић

наставник биологије

Никола Филиповић

професор физичког васпитања

Радни стаж:

АНГАЖОВАЊЕ

Јасна Ђаковић

географија

Радни стаж:

АНГАЖОВАЊЕ

Јелена Лекић

професор историје

АНГАЖОВАЊЕ

Марија Ћирић

професор хемије

АНГАЖОВАЊЕ

Милица Ранковић

наставник ликовне културе

АНГАЖОВАЊЕ

Миодраг Савковић

наставник физике

Радни стаж: 17 година

АНГАЖОВАЊЕ

Јелена Радојчић

енглески језик

АНГАЖОВАЊЕ