НА КРАЈУ ШК.2019./20.Г0ДИНЕ, ОСМИ РАЗРЕД ЈЕ УСПЕШНО ЗАВРШИЛО  ДВАНАЕСТ УЧЕНИКА. НАКОН,СПРОВЕДЕНОГ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  И ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ЖЕЉА, СВИ УЧЕНИЦИ СУ У ПРВОМ КРУГУ УПИСАЛИ ЖЕЉЕНУ СРЕДЊУ ШКОЛУ.

ОВА ГЕНЕРАЦИЈА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ, ОДЛИКУЈЕ СЕ ПО ДРУГАРСТВУ, СПОРТСКОМ ДУХУ, САМОКРИТИЧНОСТИ И НЕИЗБЕЖНИМ ЂАЧКИМ НЕСТАШЛУЦИМА.
РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА, АЛЕКСАНДАР ЖИВАНОВИЋ ,ПРОФ.МАТЕМАТИКЕ ,ИХ ЈЕ УСПЕШНО ПРАТИО ОД 5.-ОГ РАЗРЕДА , ПРАВИЛНО УСМЕРАВАО И СВОЈИМ ЛИЧНИМ ПРИМЕРОМ У ОДНОСУ НА РАД , ОДГОВОРНОСТ, САМОКРИТИЧНОСТ И КРИТИЧНОСТ, МЕЂУСОБНО УВАЖАВАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ, ЕМПАТИЧНОСТ У ОДНОСУ НА РАЗЛИЧИТОСТ МЕЂУ ВРШЊАЦИМА, НАУЧИО МНОГО ВАЖНИМ И ПОТРЕБНИМ ЖИВОТНИМ ВЕШТИНАМА.
 СВАКА ЧАСТ УЧЕНИЦИМА, ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИЦИМА И РАЗРЕДНОМ СТАРЕШИНИ!
20200628_095516 20200628_095526 20200628_095613 20200628_095621 20200628_105723 20200628_105738

Ucenici osmog razreda su u sredu 17.06.2020.g., cetvrtak 18.06. 2020.g.i  petak 19.06.2020.g., polagali zavrsni ispit  iz sedam predmeta na kraju 8.razreda . Resavali su test iz srpskog jezika, matematike i kombinovanog testa,koji je sadrzao pitanja i zadatke iz fizike, hemije, biologije, istorije i geografije.

Zavrsni ispit je polagalo 12 ucenika. Ispostovane su sve mere i zdrastvene preporuke u cilju sprecavanja sirenja virusa Covid -19. Ispit je realizovan u dve ucionice po 6 ucenika. Dezurni nastavnici su u potpunosti ispostovali strucno uputstvo MP, kao  supervizor  i predstavnik PU Valjevo.Skolska upisna komisija je radila u punom sastavu.
viber_image_2020-06-20_13-33-36 viber_image_2020-06-20_13-36-12 viber_image_2020-06-20_13-36-53 viber_image_2020-06-20_13-38-01 viber_image_2020-06-20_13-38-23 viber_image_2020-06-20_13-38-52 viber_image_2020-06-20_13-39-47

U ponedeljak i utorak 1.i 2.juna 2020.godine, dvanaest ucenika osmog razreda , resavalo je zadatke u okviru Probnog zavrsnog ispita iz srpskog jezika, kombinovanog testa i matematike.

Ucenici su upoznati sa procedurom resavanja testova koja ih ocekuje za Zavrsni ispit.
U skoli su u potpunosti ispostovane sve mere zastite u cilju sprecavanja sirenja virusa COVID – 19.
20200602_074849 20200602_074903 20200602_075424 20200602_075429 20200602_075459 20200602_075503

Raspored pripremne nastave

Prilog-9-Uputstvo-za-ucenike-i-roditelje

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, ОДНОСНО ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА

 

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законом који се уређује образовање одраслих.
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест.
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.

 

Пробни завршни испит

 

 • Ученици долазе у школу 01.06.2020. године на састанак са одељењским старешином, а време доласка у школу утврђено је распоредом који добијају од одељењског старешине (највише 9 ученика у групи).
 • Приликом доласка у школу доносе и ђачку књижицу, ради провере од стране одељењског старешине да ли сви ученици залепили фотографије на одговарајуће место у ђачке књижице.
 • Одељењски старешина дели идентификационе налепнице са идентификационим бројем ученика и одговарајућим QR кодом: образац са налепницама састоји се из два дела – Примерак за ученика и Примерак за школу на оба дела осим рубрика са подацима о ученику и школи налази се по пет налепница.
 • Jедну налепницу са дела Примерак за ученика, ученици лепе у књижицу на страни где је фотографијa.
 • Одељењски старешинаученицима дели тестове за пробни завршни испит: предмет српски/матерњи језик и комбиновани тест;
 • Тестови на почетној и завршној страни имају идентификациони образац (омотница која има два дела): Примерак за ученика и Примерак за школу. На оба дела оба теста ученик уписује потребне податке.
 • На примерак теста за сваки предмет (српски/матерњи језик и комбиновани тест) у предвиђени простор за шифру на идентификационом обрасцу (омотници), ученик лепи налепницу из идентификационе налепнице из дела Примерак за школу.
 • Идентификационе налепнице (престало је четири налепнице из Примерка за ученике и три из Примерка за школу), ученик одлаже у своју књижицу и књижицу даје одељењском старешини;
 • Књижице остају код одељењског старешине.
 • Одељењски старешина, приликом прозивања ученика 02.06.2020. године даје ученику књижицу и део идентификоционе налепнице –Примерак за ученика.
 • Тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест ученик носи кући где самостално решава задатке и доноси 02.06.2020. године приликом доласка на полагање пробног завршног испита из математике.
 • Тестове предају одељењском старешини по уласку у учионице, а пре почетка пробног завршног испита из математике.

Напомена: Одељењски старешина узима оба теста, а део омотнице теста – Примерак за ученика предаје ученику по завршетку пробног теста из математике.

 • Пробни завршни испит из математике ученици полажу у 8 часова, односно у 11 часова (у зависности од величине школе и броја одељења осмог разреда);
 • У складу са тим ученици долазе у школу у 15 часова, односно у 10.15 часова;
 • Приликом прозивања ученика 02.06.2020. године, пре уласка у зграду школе, ученици су у реду на месту које је обележено за њихов разред.
 • На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао, лењир, шестар, дрвене оловке, плаву хемијску оловку и гумицу).Школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке.
 • По потреби доносе и флашицу воде или други освежавајући напитак.
 • Ученик пробни завршни испит полаже у учионици у складу са Јединственим списком ученика.
 • Дежурни наставник у учионици дели тестове и даје инструкције о попуњавању омотнице теста – Идентификационих образаца и лепљењу налепница, након чега ученици по ученици попуњавају Идентификационе обрасце и лепе налепницу.
 • Дежурни наставник упознаје ученике са правилима израде теста.
 • Ученици читају упутство за рад на тесту.
 • Рад на тесту је 120 минута.
 • Након завршетка рада ученик тест предаје наставнику; наставник одваја омотницу – Идентификационе обрасце од теста, примерак који иде ученику потписује и даје ученику, а потписан примерак за школу (са налепницом) задржава и предаје директору.
 • Ученик или родитељ, односно други законски заступник, може да изврши увид у прегледан пробни тест.
 • Увид може да оствари електронским путем на веб адреси http://probni.zios.mpn.gov.rs, помоћу корисничког имена и лозинке. Корисничко име је Идентификациони број ученика. Лозинка је јединствена и уписана је на омотници теста – Примерак за ученика.

 

Завршни испит

 

 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података.
 • Испит три дана почиње у 9.00 часова и траје 120 минута.
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8.15 часова сва три дана одржавања испита.
 • Школа обезбеђује по две хемијске оловке за сваког ученика.
 • На испит сва три дана ученик треба да понесе ђачку књижицу са овереном фотографијом и налепљеном идентификационом налепницом.
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу и графитну оловку и гумицу.
 • На испит из математике ученици треба да понесу графитну оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
 • Ученици се распоређују у учионице на исти начин као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике и читава процедура поделе тестова, давања упутстава, попуњавања Идентификационих образаца, лепљења идентификационих налепница, рада и предаје тестова, за сва три дана иста је као и приликом полагања пробног завршног испита – тест из математике.

 

Опште напомене

 

 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању. Тзв. хемијска оловка пиши-бриши има мастило које је нестабилно при загревању, што се дешава приликом скенирања тестова за прегледање, па њихова употреба није дозвољена.
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да, на за то предвиђено место, испред учионице, одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим воде/освежавајућег напитка.
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста добиће нула бодова на том тесту.
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року може да полаже тест са кога је удаљен.
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9.45 часова и у периоду од 10.45 до 11.00 часова.
 • Када ученици заврше израду теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да после предаје теста, напусте простор тако да не ремете рад других ученика.
 • После објављивања привремених резултата, ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно другим законским заступником и право приговора првостепеној комисији за приговоре уколико сматрају да су оштећени.
 • Приликом провере резултата на појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.
 • На основу Правилника о измени Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС ─ Просветни гласник”, број 2/18) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 40 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 13 бодова, из математике највише 13 бодова и на комбинованом тесту највише 14 бодова.
 • На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака, тј. максималан резултат на тесту је 20. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова за упис, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.
 • Бодови које је ученик остварио за упис у жељену средњу школу израчунавају се тако што се резултат постигнут на тесту из српског (односно матерњег) језика и математике множи коефицијентом 0,65, а резултат постигнут на комбинованом тесту множи са коефицијентом 0,7.
 • Формула за израчунавање броја бодова које је ученик има на основу општег успеха и резултата постигнутих на завршном испиту:

 

 • Укупан број бодова за упис = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ СЈ + 0,65 ∙ МА + 0,7 ∙ КТ
 • VI – општи успех на крају VI разреда
 • VII – општи успех на крају VII разреда
 • VIII – општи успех на крају VIII разреда
 • СЈ – резултат на тесту из српског / матерњег језика
 • МА – резултат на тесту из математике
 • КТ – резултат на комбинованом тесту
 • То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 бодова на тесту из српског језика остварити 11,05 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат постигнут на тесту.

 

Молимо родитеље, односно друге законске заступнике, да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита.
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата на појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно други законски заступници ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

Raspored-nastave-25.5.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА НАКОН 1.ЈУНА 2020.ГОДИНЕ

Како је у периоду од 17.03.2020. до 06.05.2020. у Републици Србији било проглашено ванредно стање и како је прекинут непосредни образовно – васпитни рад у школама, а континуитет обезбеђен остваривањен наставе путем учења на даљину, Министарство је приступило измени одговарајућих одредби Правилника о календару образовно- васпитног рада  основне школе за школску 2019/20.годину, којима ће се обезбедити успешан завршетак наставне године.

ОРГАНИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Наставна година за ученике осмог разреда завршава се у петак 05.06.2020.године.

Понедељак 1.јун 2020. – Ученици ће у школи преузети тест  из српског језика и комбиновани тест, решаваће их кући и попуњене вратити следећи дан у школу и предати  одељењском старешине. Потребно је да сви ученици  у понедељак  1.јуна предају одељењском старешине ђачку књижицу и слику!

 

Уторак 2.јун 2020. Ученици у школи полажу пробни завршни испит из математике, у периоду од 8 – 10 часова.

3.јуна – 5.јуна – Школа ће организовати посебне часове наставе на којима ће ученици осмог разреда имати могућност да поправе оцене. Уколико ученик жели да похађа посебне часове наставе претходно треба да обавести одељењског старешину.

3.јун – 15.јун – Школа ће организовати припремну наставу за полагање завршног испита. Наставници одговараћујих предмета на часовима припремне наставе даће ученицима повратну информацију о томе како су урадили пробни завршни испит.

17.,18. И 19.јун  – ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

ОРГАНИЗАЦИЈА  АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. – 7.РАЗРЕДА

8.јун – 15.јун – Школа ће организовати посебне часове наставе на којима ће ученици  имати могућност да поправе оцене. Уколико ученик жели да похађа посебне часове наставе претходно треба да обавести одељењског старешину.Ученици ће бити благовремено обавештени о терминима часова по разредима.

Школа ће организовати и посебне часове наставе на којима ће ученици првог циклуса имати могућност да поправе оцене, на исти начин као и за ученике другог циклуса.

 

Закључна оцена је јавна и образложена. Уколико ученици сматрају да има елемената за већу закључну оцену, могу да усмено одговарају у школи у предвиђеним терминима.

Такође, родитељи ученика су у обавези да учествују у реализацији свих активности која школа организује , а све у циљу вођења рачуна о безбедности и здрављу ученика и запослених.

 

Школа ће све активности планирати и реализовати водећи рачуна о безбедности и здрављу ученика и запослених, а у складу са препорука надлежних органа и институција.

Raspored-nastave-18.5.

Raspored-nastave-11.5.

Распоред наставе за 6.5.2020. је промењен због заседања Народне скупштине.
Видео настава за први разред-од 8 часова на РТС2.
На РТС3 од 8 часова настава за ученике од другог до осмог разреда.