Kodeks ponašanja

PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA  Pravila ponasanja ucenika

Primenjujući norme lepog ponašanja u školi svaki učenik omogućava sebi da se lakše, sigurnije i sa više samopouzdanja kreće životu i da se novostečenim navikama njihova ličnost oplemenjuje i produbljuje.

Lepo ponašanje učenika podrazumeva:

1.- Pristojno oblačenje – čista garderoba, pristojna dužina suknje, udobna i čista obuća, bez preterivanja u modnim detaljima.

2.- Lična higijena – čista kosa i uredna frizura, čisti i podrezani nokti, redovno održavanje higijene celog tela.

3.- Ponašanje na času – redovno pohađanje i aktivno učestvovanje u nastavi, pristojno sedenje, neometano izvođenje nastave i nenapuštanje časa bez odobrenja nastavnika. Korišćenje mobilnog telefona i slušanje muzike za vreme časa kojim se remeti čas je ZABRANJENO. Po završetku časa učionicu ostaviti urednu i čistu.

4.- Ponašanje prema zaposlenima u školi – učenik je dužan da se sa poštovanjem i uvažavanjem ophodi prema razrednom starešini, predmetnim nastavnicima i ostalim radnicima škole. Pristojnost nalaže da se starijima persira i da se ne priča sa punim ustima i sa rukama u džepovima.

5.- Ponašanje za vreme odmora – za vreme malog odmora se izlazi samo po potrebi, a za vreme velikog odmora učenici izlaze u školsko dvorište. Trčanje po hodnicima škole, vikanje, svađa, tuča, skakanje po stepeništu su izraz krajnje netolerancije i nekulture.

PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA  Pravila ponasanja roditelja

Kod dece treba stvarati navike i osećaj odgovornosti, učiti da ih društvo prihvati zbog njihovog dobrog ponašanja, što su i osnovne obaveze roditelja prema deci.

Roditelj treba sa nastavnicima deteta da uspostavi uzajamno poverljive i dobronamerne odnose, nastojeći da kod dece razvije radne navike i lepo ponašanje. Da bi ostvario taj cilj od roditelja se očekuje da:

1.- Prati ponašanje, učenje i uspeh deteta, odnosno, redovno se informiše o tome;

2.- Sarađuje sa odeljenskim starešinama i predmetnim nastavnicima;

3.- Redovno prisustvuje roditeljskim sastancima;

4.- Sarađuje sa stručnom službom škole;

5.- Poštuje molbe, sugestije i predloge dežurnog nastavnika;

6.- Ako postoji konflikt dece, da ga rešava isključivo u saradnji sa odeljenskim starešinom i stručnom službom škole;

7.- Da na vreme izmiruje svoja novčana dugovanja prema školi;

8.- Da pokazuje dobru volju i želju za saradnjom sa školom i da u okviru svojih mogućnosti pomogne školi u realizaciji njenih planiranih zadataka;

9.- Da u školu dolazi pristojno obučen.

Roditelju je u školi zabranjeno:

– Da za vreme trajanja nastave ulazi i remeti rad nastavnika i učenika
– Da pred učenicima i ostalim zaposlenima omalovažava i vređa nastavnike, učenike ili nekog od zaposlenih u školi
– Da za vreme malog odmora obavlja razgovor sa razrednim starešinom;
– Da puši u prostorijama škole

PRAVILA PONAŠANJA ZAPOSLENIH  Pravila ponasanja zaposlenih

Ponašanje na radnom mestu je odraz i verna slika našeg ponašanja u društvenom i privatnom životu. Svojim ponašanjem doprinosimo da u školi vladaju harmonični i kolegijalni odnosi.

Pravila ponašanja podrazumevaju:

Odnos prema radu – od nastavnika se očekuje da poštuju svoje radne obaveze:

– Blagovremeni dolazak na radno mesto
– Odlazak na vreme na časove
– Blagovremeno obaveštavanje nadležne o svom izostajanju sa posla
– Poštovanje rasporeda dežurstva
– Prikladno odevanje, tako da svojim izgledom deluje vaspitno na učenike

Odnos prema kolegama – najbolja garancija za pravilan kolegijalan odnos su
– Međusobna tolerancija
– Prihvatanje kritike
– Pažnja i ljubaznost
Pa se od nastavnika očekuje da poštuju jedan drugoga i da uvažavaju suprotna mišljenja.

Odnos prema učenicima – nastavnik treba da uvažava ličnost učenika, da ga ne ismejava i ne omalovažava, da ne koristi ružne reči, psovke i vređa učenike po verskoj i nacionalnoj osnovi. Pred učenicima treba da se ponaša smireno, da bude predusretljiv, ljubazan i da učeniku pruži pomoć i potrebna obaveštenja. Ne sme da bude verbalno i fizički agresivan. U ocenjivanju mora da bude objektivan i nepristrasan, a sukobe i nesporazume između učenika rešava sporazumno na časovima odeljenske zajednice i da svojim savetima razvija kod dece pravilne drugarske odnose.

Odnos direktora škole prema zaposlenima – direktor zaposlenima u školi treba da služi kao primer i da svojim držanjem i zalaganjem u radu stvara svoj autoritet. Direktor treba da se ophodi prema svim zaposlenima jednako i nepristrasno.

Zaposlenima u školi je zabranjeno da:

– Unose oružje, oruđe i druga sredstva kojima se mogu naneti povrede učenicima i zaposlenima.
– Puši u prostorijama škole i školskom dvorištu
– Unosi, odnosno koristi alkohol, opijate i narkotička sredstva.
– Koristi mobilni telefon za vreme nastave
– Fizički i psihički kažnjava i vređa ličnost učenika.

Za nepšoštovanje pravila zaposleni odgovara u skladu sa zakonom i statutom škole.