Gornji Taor

IMG_1563

Škola u Gornjem Taoru počela sa radom pre Drugog svetskog rata, a radila je po privatnim kućama sve do 1964.godine kada je sagrađena školska zgrada koja ima dve učionice, stan za učitelja i đačku kuhinju. Trenutno radi kao nepodeljena škola. O školi u Gornjem Taoru monografiju je napisao Tomislav Đurić. Monografija predstavlja značajan doprinos razvoju osnovnog školstva u Valjevskom kraju, kao i školstva u Srbiji.

 IMG_1560